تبدیل خفت و صدتایی فرش اصفهان به رجشمار

تبدیل خفت و صدتایی فرش اصفهان به رجشمار را به زبان ساده تر می توان تبدیل تعداد گره ها به سانتی متر تعریف کرد. بافندگان واژه صد تایی را به عنوان جایگزین واژه رجشمار به کار می برند. در واقع تعداد و مقدار صدتایی فرش نشان دهنده تراکم آن می باشد. برای محاسبه میزان گره های فرش و همچنین تبدیل آن به سانتی متر از این روش که در پایین توضیح داده شده می توانید استفاده کنید. نکته اول و قابل توجه در این تبدیل این است که میزان رجشمار یا همان ذرع ممکن است در شهرهای مختلف متفاوت باشد مثلا در اصفهان هر ذرع را معادل 104 سانتی متر در نظر می گیرند ولی این مقدار در تبریز 112 سانتی می باشد.

خفت در فرش اصفهان

خفت در فرش اصفهان به همین صورت محاسبه می گردد. اگر بخواهید تعداد گره های فرش اصفهان را به سانتی متر تبدیل کنید می توانید از راه تناسب استفاده کنید. برای بیان تعداد گره های موجود در فرش اصفهان از مقیاس 6.5 سانتی متر استفاده می کنند یعنی مثلا اگر بگویند فرش مورد نظر دارای 60 گره می باشد یعنی در هر 6.5 سانتی متر از فرش اصفهان، 60 گره وجود دارد و اگر فرش متعلق به تبریز باشد این مقیاس با 7 سانتی متر تناسب بسته می شود یعنی برای همان مثال 60 گره می توان گفت در هر 7 سانتی متر از فرش تبریز، 60 گره وجود دارد. حال برای تناسب بستن می توان اینگونه پیش رفت. (در این مثال باتوجه به توضیحات بالا 6.5 و یا 7 ثابت می باشد و میزان گره متغیر ماست) در هر 6.5 سانتی متر، 60 گره وجود دارد در هر 104 سانتی متر( هر ذرع در اصفهان معادل 104 سانتی متر) چند گره وجود دارد و یا می توان در صورت داشتن تعداد گره ها، تعداد گره را در فرمول گذاشت و میزان سانتی متر را به دست آورد که در این حالت می توان مقدار سانتی متر را مجهول و میزان گره را معلوم در نظر گرفت.

فرش کلاهدوزان در سال 1345 توسط حاج رحیم کلاهدوزان راه اندازی شد. و اکنون وارد عرصه تولید نفیس ترین فرش های اصفهان شده است. چنانچه تصمیم به خرید فرش دستباف اصفهان دارید می توانید به فروشگاه کلاهدوزان  مراجعه نمایید.

تعداد گره فرش دستباف

تعداد گره فرش دستباف بدین صورت محاسبه می گردد. در حقیقت اگر شما با تناسب گفته شده در بالا میزان گره ها را به دست آوردید اگر این جواب را در طول فرش ضرب کنید میزان کل گره های فرش در طول، و اگر تعداد گره به دست آمده ار تناسب را در عرض ضرب کنید تعداد کل گره های موجود در عرض فرش به دست خواهد آمد. حال اگر حاصل ضرب تعداد گره در طول یا عرض فرش را به دو تقسیم کنید تعداد گره ها در یک دوم فرش به دست خواهد آمد. برای فهمیدن تعداد گره ها در حاشیه فرش نیز تعداد گره به دست آمده از تناسب اولیه را بر سه تقسیم کنید. اما راحت تری برای محاسبه تعداد گره های فرش در یک متر وجود دارد آن هم این است که عدد 16( ثابت ) را در رجشمار فرش ( تعداد گره های نامتقارن) ضرب کنید تا تعداد گره های فرش در یک متر به دست آید.

محاسبه تعداد گره های فرش

محاسبه تعداد گره های فرش را به صورت کلی برای شما توضیح خواهیم داد. برای شمارش تعداد گره های فرش از واحد kpsi ( تعداد گره ها در هر اینچ مربع) استفاده می کنند. عملکرد kpsi شبیه به پیکسل های تصویری است و هرچه تعداد پیکسل ها که در واقع همان گره هاست بیشتر باشد، کیفیت و وضوح بیشتر خواهد بود. برای بدست آوردن kpsi کافی است میزان گره های موجود در یک اینچ طول و یک اینچ از عرض را شمارش کرده و در هم ضرب کنید حال می شود kpsi. این روش بیشتر در امریکا و انگلستان استفاده می شود. در فرش اصفهان و تبریز به جای kpsi از رج استفاده می شود. در صورتی که در این زمینه هنوز هم سوالی دارید می توانید با کارشناسان سایت کلاهدوزان در تماس باشید.

نوشتن دیدگاه